تبلیغات
روح سواران بخش روح سواران بخش - خسته
 

خسته

نویسنده: خسته

 

روبه روی تو کی ام من؟یه اسیر سر سپرده/چهره ی تکیده ای که تو غبار اینه مرده

من برای تو چی هستم؟کوه تنهای تحمل/بین ما پل عذابه من خسته پایه ی پل

ای که نزدیکی مثل من به من اما خیلی دوری/خوب نگام کن تا ببینی چهره ی درد و صبوری

کاشکی میشد تو بدونی من برای تو چی هستم/از تو بیش از همه دنیا از خودم بیش از تو خستم

                                           ببین که خستم تنها غروره عصای دستم

از عذاب با تو بودن در سکوت خود خرابم/نه صبورم و نه عاشق من تجسم عذابم

تو سرا پا بی خیالی من همه تحمل درد/تو نفهمیدی چه دردی زانوی خستم رو تا کرد

داریوش

 

() نظرات