تبلیغات
روح سواران بخش روح سواران بخش - شعری برای پرستار
 

شعری برای پرستار

نویسنده: مریم ابوالفتحی

 

به نام خالق سبحان وستار

ز لطف و رحمتش خلقی پرستار

میان بوستانی سبز و پر گل

گلی را هدیه كرد از عشق سرشار

محبت در دل پاكش زند موج

طریق عشق او شد وصف گفتار

نه روز آسایشی بهرش نهاده

نه شب خوابی بود، همواره بیدار

شریك درد و رنج دیگران است

تمام لحظه هایش وقف ایثار 

بود لبخند او تسكین دل ها

محبت از وجودش شد پدیدار

 

() نظرات