تبلیغات
روح سواران بخش روح سواران بخش - زندگی
 

زندگی

نویسنده: خسته

 

زندگی چون قفسی است

                              قفسی تنگ

                                             پراز تنهایی

                                                     و چه خوب است

                                          لحظه ی غفلت ان زندان بان

                                                                      بعد از ان هم

                                                                                                    پرواز.......

 

() نظرات