تبلیغات
روح سواران بخش روح سواران بخش - دیوار شیشه ای
 

دیوار شیشه ای

نویسنده: مریم ابوالفتحی

 

یه روز یه دانشمند یه آزمایش جالبی انجام داد ...

اون یه آكواریوم شیشه ای ساخت و اونو با یه دیوار شیشه ای دو قسمت كرد.

تو یه قسمت یه ماهی بزرگ انداخت و در قسمت دیگه یه ماهی كوچیكتر كه غذای مورد علاقه ماهی بزرگ بود، بود انداخت...

ماهی كوچیك تنها غذای ماهی بزرگ بود و دانشمند به اون غذای دیگه ای نمی داد؛اون برای خوردن ماهی كوچیك بارها و بارها به طرفش حمله كرد، اما هر بار به یه دیوار نامرئی می خورد.

بالاخره بعد از مدتی از حمله به ماهی كوچیك منصرف شد. او باور كرده بود كه رفتن به اون طرف آكواریوم و خوردن ماهی كوچیك محاله.

دانشمند شیشه ی وسط رو برداشت و راه ماهی بزرگ رو باز كرد، اما ماهی بزرگ دیگه به سمت ماهی كوچیك حمله نكرد و هرگز به اون طرف آكواریوم نرفت.

میدونید چرا؟

اون دیوار شیشه ای  دیگه وجود نداشت ، اما ماهی بزرگ تو ذهنش یه دیوار شیشه ای ساخته بود، یه دیوار كه  شكستنش از شكستن هر دیوار واقعی سخت تر بود. اون دیوار باور خودش بود، باورش به محدودیت ، باورش به وجود دیوار، باورش به ناتوانی.

 ما هم اگه خوب به درونمون نگاه كنیم كلی دیوار شیشه ای پیدا می كنیم كه نتیجه ی باور های اشتباهمونه .

 

() نظرات