تبلیغات
روح سواران بخش روح سواران بخش - به نام خدای مهربانی ها...
 

به نام خدای مهربانی ها...

نویسنده: بهنام زارعی

 

واژه ی ساده و زیبای پرستار چه معنا دارد؟

پ:به پروانه پر سوخته از آتش عشق.

پ: به پیمان به خون بسته میان تو و من.

پ: به پرواز وفایی تو به تنهایی شب.

.

ر:به روئیدن مهر از دل تو

ر: به رفتن ز پی خدمت خلق

ر: به راهی که تقدس در اوست.

.

س:به سودای تو در عرصه ی عشق

س:به این سادگی نام تو، پرستاری تو

س:به آغاز سفر، سفری جانب تیمار دل خسته ی خلق

 .

ت:به تفریح تو در خدمت بی منت خلق

ت:به تاریخ درخشان تو در عرصه ی جنگ

ت:به تصویر پرستار به یک شاخه گل

.

آ:به آرامش جانها زتسلی شما

آ:به آزادی و ایمان و به ایثار شما

آ: به آیات خدایی که تو از آنهایی

.

ر:به رخشندگی چهره رخشان شما

ر:به رفتار نکوی تو به من

ر:به راهی که تقدس در اوست.

آری، این معنی اندک نبود لایق سیمای شفابخش پرستار

من به توصیف پرستار به این واژه ی کم دلگیرم

بیش از این، از تو پرستار سخن باید گفت

لیک، من نتوانم، نتوانم، نتوانم.......

 

() نظرات