تبلیغات
روح سواران بخش روح سواران بخش - عیده وعیدی میگیریم
 

عیده وعیدی میگیریم

نویسنده: محسن رضوان

 

1_چرا وقتی بزرگ میشیم دیگه به ما عیدی نمیدن

                                                   2_به نظر شما امسال كسی به ما عیدی میده

                                                   3_بیشترین عیدی كه تا الان گرفتین چه قدر بوده

 

() نظرات