تبلیغات
روح سواران بخش روح سواران بخش - آدمک
 

آدمک

نویسنده: بهنام زارعی

 

آدمک آخر دنیاست بخند

آدمک مرگ همین جاست بخند

آن خدایی که بزرگش خواندی

به خدا مثل تو تنهاست بخند

دست خطی که تو را عاشق کرد

شوخی کاغذی ماست بخند

صبح فردا به شبت نیست که نیست

تازه انگار که فرداست بخند

آدمک خر نشوی گریه کنی

کل دنیا سراب است بخند

راستی آنچه که به یادت دادیم

پر زدن نیست در جاست بخند

آدمک نغمه آغاز نخوان

به خدا آخر دنیاست بخند

 

() نظرات