تبلیغات
روح سواران بخش روح سواران بخش - کاربردهای مختلف ” مُردن ” در فرهنگ ما !!
 

کاربردهای مختلف ” مُردن ” در فرهنگ ما !!

نویسنده: بهنام زارعی

 

برو بمیر : برو گمشو !

بمیرم برات : خیلی دلم برایت می سوزد !

می میرم برایت : عاشقتم !

می مردی ؟ : چرا کار را انجام ندادی ؟

… مردی ؟ : چرا جواب نمی دهی ؟

نمردیم و … : بالاخره اتفاق افتاد !

مردیم تا … : صبرمان تمام شد !

مرده : بی حال !

مردنی : نحیف و لاغر !

مردم : خسته شدم!

من بمیرم ؟ : راست می گی؟

 

 

() نظرات