تبلیغات
روح سواران بخش روح سواران بخش - سیزده خط برای زندگی از گابریل گارسیا مارکز
 

سیزده خط برای زندگی از گابریل گارسیا مارکز

نویسنده: خسته

 

1.دوستت دارم،نه به خاطر شخصیت تو،بلکه به خاطر شخصیتی که من در هنگام با تو بودن پیدا میکنم.

2.هیچکس لیاقت اشکهای تو را نداردو کسی که چنین ارزشی داردباعث اشک ریختن تو نمیشود.

3.اگر کسی تو را انطور که میخواهی دوست ندارد،به این معنی نیست که تو را با تمام وجودش دوست ندارد.

4.دوست واقعی کسی است که دستهای تو را بگیرد ولی قلب تو را لمس کند.

5.بدترین شکل دلتنگی برای کسی ان است که در کنار او باشی وبدانی که هرگز به او نخواهی رسید.

6.هرگز لبخند را ترک نکن،حتی وقتی ناراحتی،چون هرکس امکان دارد عاشق لبخند تو شود.

7.تو ممکن است در تمام دنیا فقط یک نفر باشی،ولی برای بعضی افراد تمام دنیا هستی.

8.هرگز وقتت را با کسی که حاضر نیست وقتش را با تو بگذراند،نگذران.

9.شاید خدا خواسته است که ابتدا بسیاری افراد نامناسب رابشناسی و سپس شخص مناسب را،به این ترتیب وقتی او را یافتی بهتر میتوانی شکر گزار باشی.

10.به چیزی که گذشت غم نخور،به انچه پس از ان امد لبخند بزن.

11.همیشه افرادی هستند که تو را می ازارند،با این حال همواره به دیگران اعتماد کن و فقط مواظب باش به کسی که تو را ازرده،دوباره اعتماد نکنی.

12.خود را به فرد بهتری تبدیل کن و مطمئن باش که خود را میشناسی،قبل از انکه شخص دیگری را بشناسی وانتظار داشته باشی که او تو را بشناسد.

13.زیاده از حد خود را تحت فشار نگذار،بهترین چیزها در زمانی اتفاق می افتد که انتظارش را نداری وبه یاد داشته باش هر انچه اتفاق می افتد بنا به دلیلی است.

                             

 

() نظرات