تبلیغات
روح سواران بخش روح سواران بخش - روز محشر
 

روز محشر

نویسنده: محسن رضوان

 

بشر را روز محشر  روز واویلاست باور کن

بدیوان عمل هنگامه ای بر پاست باور کن

 

زبس گرم است بازار مکافات عمل ایدل

میان آنهمه تن  آدمی تنهاست باور کن

 

خدا را تا نرفتی زین جهان کاری بکن زیرا

در آنجا پرده ها از کار ما بالاست باور کن

 

به ترک معصیت ایدل  مکن امروز را فردا

که امروز من و تو راهی فرداست باور کن

 

زبان وچشم وگوش ودست وپا دائم ترا گوید

شهادت دادن اعمال تو با ماست باور کن

 

عنان نفس سرکش را  بدست آرزو مسپار

که آنچه میکشی از نفس بی پرواست باور کن

 

حسابت را بیا قبل از صدور حکم روشن کن

که حُکم مّحکم حق  لازم الاجراست باور کن

 

توسل کن به مولا زانکه فرمودست پیغمبر

شفاعت اختیارش در کف مولاست باور کن

 

 به هر پرونده ای مُهر ولایت خورد در عالم

به دست فاطمه آماده امضاست باور کُن


من ژولیده میگویم به نص آیة قرآن

که نیکی و بد جمع، کار مامنهاست باور کُن 

() نظرات