تبلیغات
روح سواران بخش روح سواران بخش - ترین های كلاس...!
 

ترین های كلاس...!

نویسنده: مریم ابوالفتحی

 

لطفا:

۱.فقط به سوال مطرح شده پاسخ دهید

۲.توهین به شخص خاصی نکنید

۳. صادق باشید

۴. به ترتیب شماره پاسخ دهید و اولین فردی که به نظرتون میرسه و بگین.....

 1. صادق ترین؟؟؟
 2. ممؤدب ترین؟؟؟
 3. مرموزترین؟؟؟
 4. خوش اخلاق ترین؟؟؟
 5. جدی ترین؟؟؟
 6. شوخ ترین؟؟؟
 7. متواضع ترین؟؟؟
 8. خوش برخورد ترین؟؟؟
 9. بامعرفت ترین؟؟؟
 10. درس خون ترین؟؟؟
 11. خشن ترین؟؟؟
 12. خوش قول ترین؟؟؟
 13. پر حرف ترین؟؟؟
 14. شیطون ترین؟؟؟
 15. ساكت ترین؟؟؟

 

() نظرات