تبلیغات
روح سواران بخش روح سواران بخش - جواب ترین ها.....
 

جواب ترین ها.....

نویسنده: مریم ابوالفتحی

 

 

1.صادق ترین :ابوالفتحی

2. مؤدب ترین:آقای عبادی

3. مرموز ترین:خانم بید آبادی

4. خوش اخلاق ترین :خانم  بهراملو و محمدپور و ابوالفتحی

5جدی ترین:خانم خاوری

6.شوخ ترین : آقای پیری

7.متواضع ترین: خانم خاوری و متوكل،آقای زارعی و قربانی

8.خوش بخورد ترین: خانم شهبازی و آقای قربانی

9.با معرفت ترین :آقای قربانی فخر

10. درس خون ترین: خانم روزبهانی و نجفی

11.خشن ترین : خانم روزبهانی

12. خوش قول ترین : آقای مومیوند

13.پر حرف ترین :خانم شهبازی

14. شیطون ترین : آقای معظمی و قربانی

15. ساكت ترین: خانم جلالی

ترین ها نظرشون رو اعلام كنن  و بگن آیا واقعا این صفت رو دارن یا نه...

پاورقی: بچه هایی كه رای برابر اوردن یا اختلاف رایشون یكی بود رو  جلوی یه ترین نوشتم.

 

 

() نظرات