تبلیغات
روح سواران بخش روح سواران بخش - من از هیچ کس گله ای ندارم (شریعتی)
 

من از هیچ کس گله ای ندارم (شریعتی)

نویسنده: بهنام زارعی

 

     

من از هیچ کس گله ای ندارم. اگر کسی جانم را از من بگیرد، قلبم را از حلقومم بیرون آورد و دور بریزد، تمام عمر آزارم دهد، آتشم بزند، هر کاری کند، صبر می کنم. از او ناراضی نخواهم بود. او را بد نخواهم دانست. به او بد نخواهم گفت. می دانم که انسان ها، دل ها، اندیشه ها و زندگی ها همه بازیچه دست تقدیرند.

 

() نظرات