تبلیغات
روح سواران بخش روح سواران بخش - در این شهر
 

در این شهر

نویسنده: بهنام زارعی

 

در این شهر صدای پای مردمی است،
که همچنان که تو را می بوسند
طناب دارت را می بافند ،
مردمی که صادقانه دروغ می گویند،
و خالصانه به تو خیانت می کنند،
در این شهر هر چه تنهاتر با شی
پیروزتری

 

() نظرات