تبلیغات
روح سواران بخش روح سواران بخش - پسر خاله
 

پسر خاله

نویسنده: مریم ابوالفتحی

 

پسر خاله

                                                                                


                                                  عاشق پسرخاله کلاه قرمزیم!!!!

     

                                                               میدونی چرا؟؟؟؟


                                             وقتی بردنش دکتر و گفتند چی خوردی؟؟


                                           گفت کیک مسموم...گفتن چرا ننداختی دور؟؟


                                       گفت اونوقت مورچه ها میخوردن مریض میشدن....

 

                                    بعد به مورچه ها که نمیشه سرم وصل کرد............

 


   

 

() نظرات