تبلیغات
روح سواران بخش روح سواران بخش - قشنگترین لبخند خداوند
 

قشنگترین لبخند خداوند

نویسنده: مریم ابوالفتحی

 

koochooloohaye naaz (18)
 
لیلى پروانه ی خدا بود
 
شمع بود،اما كوچك

نور هم داشت،اما كم

شمعى كه كوچك بود و براى سوختن پروانه بس بود

مردم گفتند شمع عشق است و پروانه عاشق

و زمین پر از شمع و پروانه شد

پروانه ها سوختند و شمع ها تمام شدند

خدا گفت شمعى باید بود،شمع كه نسوزد،شمعی كه بماند

پروانه اى كه میسوزد، عاشق نیست

شب بود،خدا شمع را روشن كرد

شمع خدا ماه بود، خدا دور بود

شمع خدا پروانه می خواست ، لیلى پروانه اش شد

بال هاى پروانه هاى كوچك زود میسوزد زیرا شمع ها زیادى نزدیكند

بال لیلى هرگز نمیسوزد

لیلى پروانه ی شمع خداست

شمع خدا ماه است

ماه روشن است اما نمیسوزاند

لیلى تا ابد زیر خنكاى شمع خدا می رقصد....

...خداوند لبخند زد و دختر را آفرید.روزت مبارك قشنگترین لبخند خداوند

 

() نظرات