تبلیغات
روح سواران بخش روح سواران بخش - دلم پیاده رویی میخواهد بارانی ...
 

دلم پیاده رویی میخواهد بارانی ...

نویسنده: مریم ابوالفتحی

 در این هیاهوی خـــلق

که پُتــک بر آرامـش
ات میزنند

دلـــم پیاده رویــی میخواهد ؛ بــارانــی

دست خــودم را بگــیرم

برویــم صــُحبت کُــنان

تــا انتــهای گـــریستنِ آخــرین ابــر زنــدگـــی

نفـــرین به اجــتــماع

کــه نمــی گـــذارد صــدا به
صــدا بــرســد

 

() نظرات