تبلیغات
روح سواران بخش روح سواران بخش - گله
 

گله

نویسنده: خسته

 

از دست عزیزان چه بگویم گله ای نیست،گله ای نیست

گر هم گله ای هست دگر حوصله ای نیست

سرگرم به خود زخم زدن در همه عمرم

هر لحظه جز این دست مرا مشغله ای نیست

دیریست كه از خانه خرابان جهانم

بر سقف فروریخته ام چلچله ای نیست

در حسرت دیدار تو اواره ترینم

هر چند كه تا منزل تو فاصله ای نیست،فاصله ای نیست...

                                                                                                    داریوش

 

() نظرات