تبلیغات
روح سواران بخش روح سواران بخش - تصویر آرامش
 

تصویر آرامش

نویسنده: مریم ابوالفتحی

 

پادشاهی جایزه ی بزرگی برای هنرمندی گذاشت كه بتواند به بهترین شكل آرامش را تصویر كند...

نقاشان بسیاری آثار خود را به قصر فرستادند0آن تابلو ها تصاویری بودند از جنگل به هنگام غروب،رودهای آرام،رنگین كمان و...

پادشاه تمام تابلوها را بررسی كرد،اما فقط دو اثر را انتخاب كرد:اولی تصویر دریاچه ی آرامی بود كه كه كوه های عظیم و آسمان آبی را در خود منعكس كرده بود،اگر بادقت نگاه می كردند در گوشه ی چپ دریاچه خانه كوچكی قرار داشت،پنجره اش باز بود و دود از دودكش آن بر می خاست كه نشان می داد شام گرم و نرمی آماده است.

تصویر دوم كوه های ناهموار و قله های تیز را نشان میداد.آسمان بالای كوه ها به طور بی رحمانه ای تاریك بود و ابرها آبستن آذرخش،تگرگ و باران سیل آسا بود.این تابلو با تصاویر دیگر هیچ هماهنگ نبود،اما وقتی آدم با دقت به تصویر نگاه می كرد،در بریدگی صخره ای شوم،جوجه ی پرنده ای را می دید كه آرام نشسته است.

پادشاه درباریان را جمع كرد و اعلام كرد كه برنده ی جایزه، تابلو دوم است. و بعد توضیح داد:

"آرامش آن چیزی نیست كه در مكانی بی سر وصدا،بی مشكل ،بی كار سخت یافت شود بلكه چیزی ست كه می گذارد در میان شرایط سخت آرامش در قلب ما حفظ شود"

 

() نظرات