تبلیغات
روح سواران بخش روح سواران بخش - پ نه پ
 

پ نه پ

نویسنده: مریم ابوالفتحی

 

رفتم پایگاه انتقال خون ،طرف میپرسه اومدید خون بدید؟ میگم پ نه پ! اومدم دو واحد خون بگیرم تا تو بازی گیم اور نشم!

توپمون افتاده خونه ی همسایه رفتم زنگ میزنم .میگه توپتو  میخوای؟ میگم پ نه پ!تو این توپو نداشتی مشقاتو خوب نوشتی،اینم عیدیه من به تو!

میگه منظور از زنبور كارگرهمونیه كه از كندو مراقبت میكنه؟ میگم:پ نه پ! اون زنبوراییه كه دستمال میبندند سرشون و آجر پرت میكنند تو كندو

داشتیم دربی رو نگاه می كردیم تیممون گل زد و كلی دست زدیم و شادی كردیم مامانم اومده میگه گل زدن؟ میگم پ نه پ ! یه كبوتر رفته وسط چمنا سر وصدا كردیم بره اون ور تا با زیكنا لهش نكنند.

 

() نظرات