تبلیغات
روح سواران بخش روح سواران بخش - پرستاری
 

پرستاری

نویسنده: مریم ابوالفتحی

 

تغریف پرستار

لغت پرستار(nurse) از كلمه لاتین nutrix به معنای تغذیه گرفته شده است. پرستار یكی از اعضای كلیدی در گروه مراقبت های بهداشتی ودرمانی است.

نقش های پرستار

1.مراقبت كننده

2.تعلیم دهنده

3.مشاور

4.رهبر

5.نقش درمانی

6.نقش حفاظتی

7.هماهنگ كننده

خصوصیات جسمی و توانایی های لازم برای احراز شغل

پرستار باید از سلامت كامل جسمی،ذهنی وروانی برخوردار باشد.فردی دقیق علاقه مند وصبور باشد وكنترل كافی روی احساسات شخصی خود را داشته باشد

گرایش های مختلف در مقطع كارشناسی ارشد

1.داخلی جراحی

2.اطفال

3.مدیریت

4.بهداشت

5.روان پرستاری

6.پرستاری ویژه

7.اپیدمیلوژی

8.آناتومی

9.فیزیولوژی

10.بافت شناسی

گرایش های مقطع دكتری

1.پرستاری

2.بافت شناسی

3.اپیدمیلوژی

4.آناتومی

شرایط محیط كار و محل استخدام

محل احتمالی استخدامی می تواند بیمارستان ها،كلینیك ها،پاراكلینیك های خصوصی ودولتی،ادارات، سازمان ها وبه عنوان مربی در دانشكده ها باشد. این رشته یا شغل در اكثر مراكز درمانی به صورت شیفت در گردش(صبح، عصر، شب) یا شیفت ثابت می باشد. شرایط محیط كار آن بستگی به نوع مسئولیت دارد(مثلا شرایط كار یك پرستار اورژانس با یك پرستار اطفال متفاوت است)

پرستار می تواند در بیمارستان بر اساس سطح تحصیلات وسابقه ی كار در پست های:  پرستار شیفت،سر پرستار، سوپروایزر بالینی، سوپروایزر كنترل عفونت، سوپروایزر آموزشی و ریاست پرستاری مشغول به كار شود

حقوق و مزایا

به محل استخدام،موقعیت جغرافیایی و ساعات كار بستگی دارد. و اگر استخدام مؤسسات یا وزارتخانه ها باشد بر اساس قوانین اداره ی امور استخدامی كشور حقوق ماهانه دریافت می كند. 

 

() نظرات