تبلیغات
روح سواران بخش روح سواران بخش - شوهر بی چاره، لطفا خانوم ها نخونن!!!
 

شوهر بی چاره، لطفا خانوم ها نخونن!!!

نویسنده: خسته

 

زن گرفتم شدم ای دوست به دام زن اسیر/چه اسیری كه ز دنیا شده ام یكسره سیر، من گرفتم تو نگیر

بود روزی مرا با رفقا گردش و سیر یاد آن روز بخیر/زن مرا كرد میان قفس خانه اسیر،من گرفتم تو نگیر

خانه ی بنده ی شرمنده چو بیت الحزن است چون در آن خانه زن است/دل من پر ز غم است،من گرفتم تو نگیر

من از آن روزی كه شوهر شده ام خر شده ام،خر همسر شده ام/منتها جای علف می دهدم نان وپنیر،من گرفتم تو نگیر

من  گرفتم تو نگیر

 

() نظرات